Minuartia stellata

Minuartia stellata

Caryophyllaceae

Back to "Minuartia"