Arenaria pseudoacantholimon

Caroyphyllaceae

Back to "Arenaria"